• turniej khw img 0316 turniej khw img 0316
 • turniej khw img 0316 3 turniej khw img 0316 3
 • vii konferencja problemy 2 vii konferencja problemy 2
 • vii konferencja problemy vii konferencja problemy
 • konferencja 2 konferencja 2
 • vii konferencja problemy 1 vii konferencja problemy 1
 • podpisanie porozumienie o wsp pracy z delegacj grupy w glowej xin wen 23 wrze nia 2005r 1 podpisanie porozumienie o wsp pracy z delegacj grupy w glowej xin wen 23 wrze nia 2005r 1
 • podpisanie porozumienie o wsp pracy z delegacj grupy w glowej xin wen 23 wrze nia 2005r 2 podpisanie porozumienie o wsp pracy z delegacj grupy w glowej xin wen 23 wrze nia 2005r 2
 • podpisanie porozumienie o wsp pracy z delegacj grupy w glowej xin wen 23 wrze nia 2005r 2 podpisanie porozumienie o wsp pracy z delegacj grupy w glowej xin wen 23 wrze nia 2005r 2
 • wyjazd sitg wyjazd sitg
 • porozumienie sitg kadra 1 porozumienie sitg kadra 1
 • porozumienie sitg kadra 2 porozumienie sitg kadra 2
 • spotkanie sekretarzy i skarbnik w oddzia w sitg be chat w 30 wrze nia i 1 pa dziernika 2005 spotkanie sekretarzy i skarbnik w oddzia w sitg be chat w 30 wrze nia i 1 pa dziernika 2005
 • osobowo sitg m malczewskiemuzabrze 13 .5 osobowo sitg m malczewskiemuzabrze 13 .5
 • 2-10 lat klubu.sala obrad. 12.5 2-10 lat klubu.sala obrad. 12.5
 • szpady g rnicze 1 szpady g rnicze 1
 • szpady g rnicze 2 szpady g rnicze 2
 • szpady g rnicze 3 szpady g rnicze 3
 • jubileusz cz stochowy jubileusz cz stochowy
 • 2005-iv mi dzynarodowy kongres g rnictwa w gla brunatnego 6-8 czerwca 2005 2005-iv mi dzynarodowy kongres g rnictwa w gla brunatnego 6-8 czerwca 2005
 • iv mi dzynarodowy kongres g rnictwa w gla brunatnego 6-8 czerwca 2005 iv mi dzynarodowy kongres g rnictwa w gla brunatnego 6-8 czerwca 2005
 • kielce 1 kielce 1
 • kielce 2 kielce 2
 • kielce 3 kielce 3
 • grabarka img 0014 2 grabarka img 0014 2
 • bohoniki img 0038 bohoniki img 0038
 • hajn wka img 0029 10 hajn wka img 0029 10
 • konferencja 1 konferencja 1
 • 06f xiv sejmik m odej kadry g rniczej i xiv og lnopolski kongres senior w g rnictwa 1 06f xiv sejmik m odej kadry g rniczej i xiv og lnopolski kongres senior w g rnictwa 1
 • 06f xiv sejmik m odej kadry g rniczej i xiv og lnopolski kongres senior w g rnictwa 2 06f xiv sejmik m odej kadry g rniczej i xiv og lnopolski kongres senior w g rnictwa 2
 • 06f xiv sejmik m odej kadry g rniczej i xiv og lnopolski kongres senior w g rnictwa 3 06f xiv sejmik m odej kadry g rniczej i xiv og lnopolski kongres senior w g rnictwa 3
 • biesiada piwna 2005 biesiada piwna 2005
 • biesiada piwna 2 biesiada piwna 2
 • biesiada piwna biesiada piwna