• konferencja bhp-2008 1 konferencja bhp-2008 1
  • konferencja bhp-2008 2 konferencja bhp-2008 2
  • konferencja bhp-2008 3 konferencja bhp-2008 3
  • konferencja bhp-2008 4 konferencja bhp-2008 4
  • turniej wug turniej wug
  • konferencja 1 konferencja 1
  • konferencja 2 konferencja 2
  • konferencja 3 konferencja 3
  • spotkanie sekretarzy i skarbnikow 8-9.05.08 spotkanie sekretarzy i skarbnikow 8-9.05.08
  • posiedzenie wyjazdowe prezydium zg w kielcach 20 vi 2008 posiedzenie wyjazdowe prezydium zg w kielcach 20 vi 2008
  • turniej siatkwki sitg turniej siatkwki sitg
  • siedziba 3 siedziba 3
  • siedziba 1 siedziba 1
  • siedziba 2 siedziba 2
  • wsp praca 3 wsp praca 3
  • wsp praca 2 wsp praca 2
  • wsp praca 1 wsp praca 1
  • tarnobrzeg 1 tarnobrzeg 1
  • tarnobrzeg 2 tarnobrzeg 2
  • tarnobrzeg 3 tarnobrzeg 3
  • prezydium - 12.09.2008 r lublin prezydium - 12.09.2008 r lublin
  • adam w adam w
  • narada narada
  • m.kulawik m.kulawik
  • 80 lecie 80 lecie
  • 2008 2008
  • turniej 100lat turniej 100lat
  • 80-lat 1 80-lat 1
  • 80-lat 2 80-lat 2
  • 80-lat 3 80-lat 3
  • 80-lat 4 80-lat 4
  • 80-lat 5 80-lat 5
  • turniej sitg 2008 1 turniej sitg 2008 1
  • turniej sitg 2008 2 turniej sitg 2008 2
  • s owacja 1 s owacja 1
  • s owacja 2 s owacja 2
  • s owacja 3 s owacja 3
  • 100-latkow i 2008 100-latkow i 2008
  • ii krajowe 1 ii krajowe 1
  • ii krajowe 3 ii krajowe 3
  • ii krajowe 7 ii krajowe 7
  • ii krajowe 9 ii krajowe 9
  • ii krajowe 2 ii krajowe 2
  • ii krajowe 5 ii krajowe 5
  • ii krajowe 8 ii krajowe 8
  • ii krajowe 4 ii krajowe 4
  • ii krajowe 6 ii krajowe 6
  • zjazd 1 zjazd 1
  • zjazd 2 zjazd 2
  • zjazd 3 zjazd 3
  • zjazd 6 zjazd 6
  • zjazd 4 zjazd 4
  • honorowi 1 honorowi 1
  • zjazd 5 zjazd 5
  • honorowi 2 honorowi 2
  • honorowi 3 honorowi 3
  • zjazd 7 zjazd 7
  • prezes prezes
  • zjazd 8 zjazd 8
  • zjazd 9 zjazd 9